Privacybeleid

Update 8 February 2021

 

  1. Introductie
  Zaptec AS (hierna “Zaptec” genoemd) zet zich in voor de bescherming van de privacy van haar klanten. In dit beleid wordt uiteengezet hoe wij persoonsgegevens verwerken. Dit privacybeleid beschrijft hoe we persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken wanneer Zaptec de gegevensbeheerder is of in andere situaties waarop dit beleid van toepassing is. “Persoonlijke gegevens” verwijst naar informatie over u of een andere persoon die kan worden geïdentificeerd.

   

  2. Gegevensbeheerder
  De CEO van Zaptec is de Verwerkingsverantwoordelijke voor alle gegevens en bepaalt het doel van de verwerking van persoonsgegevens. De Verwerkingsverantwoordelijke kan echter taken toewijzen aan ondergeschikten en kan de dagelijkse verantwoordelijkheid voor de verwerking van persoonsgegevens delegeren waar nodig om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Noorse Wet op de Persoonsgegevens en de bepalingen die zijn vastgelegd in dit beleid.

   

  Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u vragen heeft over dit beleid of over onze verwerking van persoonsgegevens in het algemeen:

   

  E-mailadres: gdpr@zaptec.com

   

  Postadres: Zaptec Charger AS, PO Box 8034, 4068 Stavanger, Noorwegen

   

  Zaptec raadt u aan geen gevoelige of vertrouwelijke informatie via e-mail te verzenden.

   

  3. Verwerking en gebruik van persoonsgegevens

  De verwerking van persoonsgegevens door Zaptec is gebaseerd op contractuele vervulling of legitiem belang. De persoonlijke gegevens die we verzamelen, worden uitsluitend gebruikt voor de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid. Zaptec zal ervoor zorgen dat alle verwerkte persoonsgegevens later niet worden gebruikt voor doeleinden die niet in overeenstemming zijn met het oorspronkelijke doel van het verzamelen van dergelijke persoonsgegevens, tenzij de klant toestemming geeft voor dergelijk gebruik.

   

  De persoonsgegevens die wij verzamelen en gebruiken, zijn adequaat en relevant voor het doel van de verwerking en dienen correct en actueel te zijn.

   

  De procedures van Zaptec voor de verwerking van persoonsgegevens zijn beveiligd. Gegevens worden veilig opgeslagen zodat ze niet op oneigenlijke wijze kunnen worden gebruikt en zodat wordt voldaan aan de eisen op het gebied van privacy, vertrouwelijkheid en toegankelijkheid die zijn vastgelegd in de Noorse wet op de persoonsgegevens.

   

  Alleen geselecteerde medewerkers van Zaptec hebben toegang tot persoonsgegevens. De toegang wordt beheerd met behulp van op wachtwoorden gebaseerde toegangscontrole. Zaptec heeft hiervoor de juiste procedures voor toegangscontrole.

   

  Wij verzamelen persoonsgegevens voor de hieronder genoemde doeleinden.

   

  3.1 Registratie en gebruik van ZapCloud
  Wanneer u een ZapCloud-gebruikersaccount aanmaakt en ZapCloud gebruikt, verzamelen en bewaren wij de gegevens die u ons verstrekt. Deze gegevens omvatten:

   

  - naam
  - e-mail adres
  - mobiele telefoonnummer (optioneel)
  - locatie-data en taal
  - laadgeschiedenis

   

  Persoonsgegevens worden verwerkt met betrekking tot ZapCloud-functies. Dit is nodig om gebruikers in staat te stellen hun identiteit te bevestigen, zowel bij het aanmaken van een gebruikersprofiel als bij het inloggen om het profiel te gebruiken. Zaptec kan uw persoonlijke gegevens ook gebruiken om indien nodig contact met u op te nemen in verband met vragen over klantenondersteuning.

   

  Zaptec verwerkt je laadgeschiedenis. Deze verwerking is noodzakelijk om onze verplichtingen uit de gesloten overeenkomst te kunnen nakomen. Dit zorgt ervoor dat je kunt laden met laders en installaties die intern gekeurd moeten worden, installaties en laadpalen kunt beheren, de laadhistorie van een installatie kunt inzien, je eigen laadhistorie kunt inzien en kunt inloggen in de app. De app gebruikt dezelfde inloggegevens en database als ZapCloud.

   

  3.2 Aankopen
  Wanneer je een product of dienst van Zaptec aanschaft, leggen wij de volgende data vast:

   

  - Naam
  - Factuuradres
  - Betaalinformatie
  - e-mail adres
  - mobiele telefoonnummer (optioneel)
  - aankoopgeschiedenis
  - product type en serienummer


  Wanneer u een product of dienst van Zaptec afneemt, verwerken wij uw persoonsgegevens zodat wij de bestelling kunnen verwerken, de transactie kunnen afronden en kunnen factureren. Wij bewaren uw aankoopgeschiedenis om uw rechten onder garantie te kunnen bevestigen.

   

  3.3 Support vragen
  Wanneer je contact hebt met ons support team, bewaren we mogelijk persoonsgegevens zoals: 

   

  - klantnaam

  telefoonnummer

  adres

  e-mail adres

  locatie

  Uitgelezen metergegevens en bijbehorende diagnostiek

   

  Zaptec kan persoonlijke gegevens gebruiken om gebruikersondersteuning aan te passen en de klantenservice te verbeteren door middel van volledige gegevens over gebruik, foutmeldingen, enz.

   

  3.4 Zaptec.com
  Wanneer je www.zaptec.com bezoekt, bewaren we gegevens over

   

  - de pagina’s die jij bezoekt
  - hoe je deze pagina’s gebruikt 

   

  We gebruiken cookies om deze gegevens te verzamelen. Cookies zijn standaardtechnologieën die tegenwoordig door de meeste websites worden gebruikt. Een cookie is een klein tekstbestand dat door uw webbrowser wordt bewaard. Hiermee kunnen we zien waar gebruikers naar kijken, hoe ze door de website navigeren en hoe de inhoud van de website werkt. We verzamelen ook gegevens over navigatie, het tijdstip van bezoeken en uw webbrowserversie en dergelijke, zodat we de inhoud van de website voor u als gebruiker kunnen aanpassen. U kunt meer lezen over cookies en de cookies die we gebruiken op Zaptec.com/cookies/.

   

  We verzamelen en verwerken gegevens over waar u naar kijkt om de prestaties en zichtbaarheid van de website te verbeteren.

   

  3.5 Klantcontact
  We kunnen de volgende gegevens verzamelen wanneer u contact opneemt met Zaptec via e-mail of chat:

  - naam

  - e-mail adres

  Zaptec kan het e-mailadres van een bestaande klant gebruiken om informatie te verstrekken over de diensten en producten van Zaptec. Wij gebruiken de persoonsgegevens die wij van u hebben alleen voor het toesturen van aanbiedingen en informatie over onze producten als u daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. In dit verband zullen we onder andere de gegevens die we hebben over uw eerdere aankopen gebruiken om u aanbiedingen te doen waarvan we denken dat u hierin geïnteresseerd zou kunnen zijn. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door contact op te nemen met gdpr@zaptec.com.

   

  Persoonsgegevens zoals naam, adres en/of telefoonnummer, geslacht, geboortedatum, interesses etc. slaan wij alleen op als u uitdrukkelijk toestemming geeft voor deelname aan een enquête, prijsvraag, actie of iets dergelijks op onze website en afhankelijk van wat gevraagd in de betreffende actie of gebruikersenquête.

   

  4. Delen van persoonsgegevens
  In bepaalde gevallen kunnen uw persoonsgegevens worden gedeeld met andere bedrijven of organisaties, mits daarvoor een wettelijke grondslag bestaat.

   

  4.1 Andere bedrijven binnen de Zaptec Group
  We kunnen persoonlijke gegevens delen met andere bedrijven in de Zaptec Group als dit nodig is om te voldoen aan de contractuele verplichtingen van Zaptec jegens u. De door Zaptec gedeelde gegevens zullen door het ontvangende bedrijf niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan die vermeld in dit beleid.

   

  4.2 Overige partijen en externe leveranciers 
  Wij werken samen met de volgende externe leveranciers:

  Service providers

  Onderhoudsbedrijven

  Transportbedrijven

  Installatiebedrijven 

  We kunnen uw contactgegevens en andere relevante gegevens die we over u hebben vastgelegd aan een leverancier bekendmaken als u externe diensten bestelt.

   

  Als u toestemming hebt gegeven voor elektronische marketing, gebruiken we ook de volgende soorten externe dienstverleners:

  Advertentienetwerken, zoals Google en Facebook

  Bureaus, zoals marketingbureaus en onderzoeksbureaus  

  Uw contactgegevens en andere relevante gegevens die wij over u hebben vastgelegd, kunnen aan deze dienstverleners worden bekendgemaakt. We gebruiken dit type serviceprovider om u relevante advertenties, aanbiedingen, inhoud en aanbevelingen te bieden en om analyses uit te voeren om onze services te verbeteren en verder te ontwikkelen. Hoe goed we daarin slagen, meten we ook met onder meer vragenlijsten.

   

  4.3 Installatie eigendom

  De laadgeschiedenis van laadstations die door Zaptec worden beheerd, kan worden bekeken door gebruikers die zijn toegewezen aan een ‘eigenaarsrol’ voor de laadstations. Deze eigenaren kunnen gebruiksgegevens van hun laadstations inzien en exporteren (downloaden). Gebruiksgegevens kunnen persoonsgegevens zijn, zoals e-mailadres, naam, gebruikers-ID en de gebruikte laadpassen. Eigenaren kunnen gebruiksgegevens gebruiken voor b.v. facturering, monitoring en statistische doeleinden. Zaptec vereist van eigenaren dat ze de geëxporteerde gegevens zorgvuldig verwerken en de gegevens verwijderen wanneer ze niet langer nodig zijn. Zaptec is niet aansprakelijk voor het gebruik van dergelijke gegevens door eigenaren. Neem contact op met de eigenaar van de installatie als u meer informatie wilt over hoe zij geëxporteerde gebruiksgegevens gebruiken en verwerken.

   

  4.4 Overheidsinstanties 
  In bijzondere gevallen kunnen persoonsgegevens worden bekendgemaakt aan een relevante overheidsinstantie of andere instanties indien wettelijk vereist. 

   

  5. Opslag en vernietiging van persoonsgegevens
  Zaptec maakt gebruik van de Europese datacenters van Microsoft Azure voor al onze diensten en voor opslag. Alle communicatie van en naar Azure is versleuteld.

   

  Persoonlijke gegevens worden opgeslagen in Azure SQL totdat het account wordt verwijderd. Uw laadgeschiedenis is permanent gekoppeld aan uw gebruikersaccount. Als u uw persoonsgegevens wijzigt of verzoekt om verwijdering van uw profiel, kunnen de gewijzigde gegevens toegankelijk blijven via beveiligingsback-ups van de database gedurende de periode dat we dergelijke back-ups bewaren, tot maximaal vijf weken.

   

  Laadpuntgegevens worden permanent opgeslagen in Azure Table Storage.

   

  Uw e-mailadres, IP-adres en andere niet-persoonlijke gegevens worden opgeslagen in logbestanden op de webservers. We gebruiken deze logboeken om fouten, potentiële beveiligingsbedreigingen en misbruik op te sporen. Logboeken kunnen maximaal vijf weken worden bewaard voordat ze definitief worden verwijderd.

   

  Uw aan aankopen gekoppelde persoonsgegevens worden over het algemeen verwijderd als het niet langer nodig is om deze gegevens op te slaan om uw vragen te beantwoorden, als de productgarantieperiode is verstreken of tenzij we de gegevens voor een langere periode nodig hebben om om andere legitieme doeleinden te vervullen, zoals contractuele verplichtingen of wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld in overeenstemming met de boekhoudwetgeving.

   

  Persoonsgegevens die wij op basis van uw toestemming verwerken, zullen wij verwijderen als u uw toestemming intrekt.

   

  In bepaalde gevallen kan het nodig zijn om de persoonsgegevens te anonimiseren in plaats van te verwijderen. Anonimiseren verwijst naar het verwijderen van alle identificerende of potentieel identificerende kenmerken uit de datasets die worden bewaard.

   

  6. Uw rechten
  U heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens Zaptec over u bewaart en u heeft recht op toegang tot de gegevens. U heeft het recht om onvolledige, onjuiste, onnodige of verouderde persoonsgegevens bij te werken. U hebt het recht om te verzoeken dat uw persoonlijke gegevens worden verwijderd en om een ​​kopie van de gegevens in een machineleesbaar formaat te vragen. U heeft onder bepaalde omstandigheden het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking of deze te beperken, bijvoorbeeld als u van mening bent dat de gegevens fouten bevatten of dat de verwerking onrechtmatig is.

   

  Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u vragen heeft of uw rechten als Betrokkene wilt uitoefenen.

   

  7. Klachten
  U hebt het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Noorse gegevensbeschermingsautoriteit als u van mening bent dat we de wetgeving inzake gegevensbescherming hebben geschonden, maar we raden u aan contact met ons op te nemen voordat u een dergelijke klacht indient.
  Informatie over hoe u contact kunt opnemen met de Noorse gegevensbeschermingsautoriteit vindt u op de website van de Autoriteit: www.datatilsynet.no.

   

  8. Wijzigingen in dit Privacybeleid
  We moeten dit privacybeleid periodiek bijwerken om correcte informatie te verstrekken over hoe we uw persoonlijke gegevens verwerken. Bij belangrijke wijzigingen zullen wij u apart informeren. U stemt in met het nieuwe privacybeleid door de producten en diensten van Zaptec te blijven gebruiken.

   

  Actuele informatie is beschikbaar op onze website.

   

  Zaptec AS
  Professor Olav Hanssens vei 7A

  4021 Stavanger
  Noorwegen
  E-mail: gdpr@zaptec.com